Česká a slovenská tapiserie - VI. výstava průmyslového návrhu

date of exhibition: 1978/11 - 1979/01
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní