České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

date of exhibition: 1971
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní