České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov

date of exhibition: 1984/03
institution: Muzeum Kroměřížska
type of exhibition: kolektivní