Diana Winklerová: Bouřka na proluce

date of exhibition: 2013/04/11
institution: ProLUKA
type of exhibition: autorská