Tvůrčí skupina Říjen

date of exhibition: 1961
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní