Přehlídka stipendistů na rok 1960-1961

date of exhibition: 1961/12
institution: Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy
type of exhibition: kolektivní