Polylegran

date of exhibition: 1960
institution: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní

notes:
texty v katalogu Pavel Hanuš, Miroslav Horníček