Iniciativa a motiv

date of exhibition: 1960/01
institution: Galerie mladých, U Řečických
type of exhibition: kolektivní