Zdeněk Burian (1905 - 1981)

date of exhibition: 2005/04/01 - 2005/07/10
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: autorská

notes:
Zdeněk Burian je poprvé představen v celé šíři své celoživotní tvorby, a to jak známými knižními ilustracemi, tak ilustracemi nikdy nevydanými, paleoantropologickými obrazovými rekonstrukcemi, z nichž se dnes celá řada nalézá ve světových muzeích a galeriích, tak i svými méně známými obrazy s geografickou a etnografickou tematikou, a téměř neznámou volnou malbou – portréty významných osobností, osob z nejbližšího okolí, zátišími a alegoriemi.
Mnohé obrazy nebyly dosud nikde reprodukovány ani vystavovány.
Burianovo dílo se v celé své žánrové šíři a rozsahu okolo 400 originálů tentokrát představuje jen díky spolupráci mnoha institucí a soukromých sběratelů
z celé republiky. Expozici doplňuje i bohatá fotografická dokumentace, ukázky realizovaných knih a nejrůznější artefakty, které přibližují malířovu osobnost a dobu, v níž žil a tvořil.
Připravit podobně náročnou expozici a doprovodit ji vydáním obsáhlé obrazové monografie, umožnilo jejím pořadatelům, společnosti Gallery ve spolupráci se Správou Pražského hradu, mnoho let badatelské práce pana Vladimíra Prokopa, který sestavil i velmi podrobný přehled celého známého Burianova díla. Ke zdárnému uskutečnění projektu nemalou měrou a přiznejme si, že někdy zcela zásadně, přispěli i mnozí milovníci Burianova díla, soukromí sběratelé a instituce, všichni ti, kdo v nejrůznějších koutech naší země o Burianův odkaz věrně a oddaně pečují.

Citováno 3.9.2005 z URL