Bartolomeus Spranger: Sv. Šebestián

date of exhibition: 2000/04 - 2000/10
institution: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava pro jeden obraz v rámci expozice Evropské umění 17. a 18. století ze sbírek Galerie Výtvarného umění