Československé užité umění a průmyslové výtvarnictví

date of exhibition: 1960
institution: The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada)
type of exhibition: kolektivní