Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

date of exhibition: 2017/04/05 - 2018/01/28
institution: Galerie Roberta Guttmanna
type of exhibition: kolektivní