Přátelská schůzka při příležitosti výstavy Orbis pictus

date of exhibition: 1970/02/07
institution: Galerie na Karlově náměstí
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Ladislav Novák připravil výklad vystavených alchymáží a přečetl několik svých textů k této technice