Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1994/06/02 - 1994/07/01
institution: Galerie Aspekt
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení za účasti autora
1994/06/15 - 1994/07/08 - Ateliér 1994, č. 16-17, s.4 ?