Tomáš Vosolsobě: Barevná sdělení

date of exhibition: 2017/01/11 -
institution: Galerie Tomáše Vosolsobě
type of exhibition: autorská