Max Švabinský: Soubor prací

date of exhibition: 1924/06/08 - 1924/07/13
institution: Rotunda ve Květné zahradě
type of exhibition: autorská