Petr Dub: Co všechno bychom mohli udělat, pokud bychom nevěděli jak

date of exhibition: 2013/12/04 - 2014/01/15
institution: Galerie Kontext
type of exhibition: autorská

notes:
(Z cyklu Artefakty ze salónu třídního boje)

Intervence Petra Duba staví na interpretaci autorských pojmů „ideologická paměť“ a „sociální nevědomí“. Instalace odkazují k dílu britského sociologa Davida Harveyho, který se věnuje převážně výkladu postmoderních politických a ekonomických procesů. Harveyho práce pro Duba představuje inspirační zdroj postihující globální provoz a aktuální krizi kapitalistického systému, který autor využívá pro demonstrování konfliktu mezi zobrazovací metodou a abstrahováním v současném umění, v obecnější rovině také konfliktu mezi zdrojovými texty a jejich „svévolnou“ interpretací či mytizací.