Monumentálna tvorba na Slovensku

institution, city, address
Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava), _