Memory is over

date of exhibition: 2016/05/19 - 2016/08/21
institution: PLATO Ostrava / Kancelář pro umění
type of exhibition: autorská