Česká renesance

date of exhibition: 1961/02/15 - 1961/03/24
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
hala