Milan Zezula: Oleje, akvarely a kresby

date of exhibition: 1960
institution: Kabinet umění
type of exhibition: autorská