Informel - 60. léta ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

date of exhibition: 2016/03/24 - 2016/06/19
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní

notes:
připojení autoři uvedení v Program GVU Ostrava - 172401