Československé výtvarné umění

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1959   Úspěch čs. umění v Řecku