Bruno a Marian Palla: Malba hlínou – klacky zubama

date of exhibition: 2016/09/28 - 2016/11/13
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: autorská

notes:


Autor patří k důležité literární a výtvarné konceptuální tendenci, využívající prvky humoru a absurdity, která má v Brně dlouholetou kontinuitu od 70. let minulého století. Komornější projekt je výsledkem spolupráce autora a jeho psíka Bruna. Soubor bude obsahovat Pallovy obrazy malované hlínou z posledních let a dřevěné objekty vytvořené v téže době Brunem (Árik od Výrovského potoka). Autor vědomě uvádí své dílo do absurdního kontextu. Klade si otázky po autenticitě uměleckého díla a jeho místě v současnosti.