Mikuláš Medek: Slavík k večeři

date of exhibition: 2017/11/23 - 2017/12/15
institution: Galerie Gema
type of exhibition: autorská

notes:
-
Rozměrné plátno bylo součástí scény pro jednoaktovku Josefa Topola Slavík k večeři s podtitulem Hra ve snu, realizovanou v roce 1967 Divadlem za branou (premiéra 22. 3. 1967), předcházela mu hra Václava Klimenta Klicpery Ptáčník. Obě hry režíroval Josef Topol, Medek spolu s architektem Josefem Wagnerem (1938-2016) navrhoval scénu. Černobílý motiv na čistě bílé scéně je zvětšený detail z Medkova obrazu Zobrazení pohledu na hladového svatého I z roku 1966. Topolovo absurdní drama nebylo kritikou dobře přijato a hra měla jen pár repríz. V roce 1972 byla činnost Divadla za branou komunistickou mocí ukončena a divadlo zrušeno. Při vyklízení prostoru kdosi z personálu zabalil do krabice zbytek ze scény ke Slavíkovi k večeři a odvezl ji k Josefu Topolovi, kde byla léta schována. Při přípravě výstavy v galerii Rudolfinum v roce 2002 si Josef Topol vzpomněl, že plátno doma má, našla se ale jen část (větší), která byla společností GEMA Art restaurována a vystavena ve vstupní hale Rudolfina, v současné době je umístěna v depozitáři sbírek PPF, a.s. Druhá část se našla o pár let později, v roce 2017 byla restaurována a napnuta a nyní je ve sbírkách Galerie Gema. V současné době jsou tak obě části oddělené.
memedek.wordpress.com