Pavel Knapek: Reliéfy, Bořivoj Hořínek: Fotografie, František Steker: Kresby

date of exhibition: 1991/04
institution: Galerie Fronta
type of exhibition: kolektivní