Racionalita poesie - Pocta Janu Sekerovi II

date of exhibition: 2015/09/27 - 2016/01/10
institution: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of exhibition: kolektivní