Jan Reich: Mizející Praha

date of exhibition: 2013/02/14 - 2013/03/29
institution: Galerie FONS firmy Stapro s.r.o.
type of exhibition: autorská