Politická karikatura z NDR

date of exhibition: 1959
institution: Kulturní a informační středisko NDR
type of exhibition: kolektivní