Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě

date of exhibition: 1987/10/22 - 1987/11/27
institution: Mánesova síň
type of exhibition: kolektivní