Lidové umění Mongolské lidové republiky

date of exhibition: 1959/09
institution: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní

notes:
doplnit výtvarníky