Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (první část)

date of exhibition: 1994/04/14 - 1994/05/22
institution: Palác Kinských
type of exhibition: kolektivní