Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl)

date of exhibition: 1994
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní