Tvůrčí skupina Ostrava

date of exhibition: 1959
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
úvodní katalog od Petra Holého