Laco Teren

date of exhibition: nedatováno (po 1994)
institution: Považská galéria umenia v Žiline
type of exhibition: autorská