Marie Blabolilová: Rastry

date of exhibition: 2015/12/01 - 2016/01/10
institution: Galerie Synagoga
type of exhibition: autorská

notes:
8. 1. 2016 derniéra - promluví Lucie Šiklová