Práce absolventů za školní rok 1957/1958

date of exhibition: 1958/06/27 - 1958/06/30
institution: Akademie výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní