Bulharské výtvarné umění

date of exhibition: 1958
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní