Tvůrčí skupina MS 58

date of exhibition: 1958
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní