Mieczysław Wejman, Jerzy Nowosielski: Oleje a grafika

date of exhibition: 1958
institution: Polské informační a kulturní středisko
type of exhibition: kolektivní