Miloslav Troup: Ilustrace

date of exhibition: 1979/05
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská