Truth Futurism

date of exhibition: 2017/09/27 - 2017/11/26
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní