Pravoslav a Jindřiška Radovi: Keramika

date of exhibition: 1957/06
institution: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní