Leningrad - život a výstavba města

date of exhibition: 1957
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní