České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století

date of exhibition: 2008/12/09 - 2009/02/15
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní