Tekutá mateřská láska

date of exhibition: 2018/05/28 - 2018/07/27
institution: Galerie Kabinet T.
type of exhibition: kolektivní

notes:
Oba umělci pracují prostřednictvím specifické videoinstalace s filmovými nuancemi a různými formami narušování pohyblivého obrazu, každý však jiným způsobem. Základním principem jejich práce je náznak nepokoje ve filmové řeči, kritický postoj ke zkoumanému tématu, poukazování na sociální stereotypy.

Projekt vychází z knižní předlohy Mateřská láska od francouzské filozofky a socioložky Elisabeth Badinter. Autorka ve své knize zkoumá, zda je mateřská láska vrozeným instinktem, nebo společensky ovlivnitelným vztahem. Ukazuje proměny vztahů v sociálním prostředí rodiny, společnosti, partnerství a rodičovství.