Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie

date of exhibition: 2018/10/03 - 2018/11/04
institution: Galerie Jiřího Jílka
type of exhibition: kolektivní