Ladislav Novák: Ohlednutí (1962 - 1997), Dana Vachtová: Skleněné plastiky

date of exhibition: 1998/02/03 - 1998/03/16
institution: Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s.
type of exhibition: kolektivní