Jan Kodet, Vincenc Vingler

date of exhibition: 1956/10
institution: Československé kulturní a informační středisko
type of exhibition: kolektivní