Michal Nesázal, Simona Vladíková: Přestavte si co se mi zdálo, ono se mi to nezdálo

date of exhibition: 1997/06/19 - 1997/08/31
institution: Galerie Václava Špály, Malá Špálovka
type of exhibition: kolektivní